Dette kan du forvente av oss som behandlere:

  1. Klare rammer og tilbakemelding om varighet på behandling
  2. Taushetsplikt iht lov om helsepersonell (LOV-1999-07-02-64)
  3. Støtte og utfordring
  4. Tilpasning til dine behov
  5. Evaluering og justering underveis i forløpet
© 2016 | Psykologer i oslo