Finansiering

Behandlingsforsikringer dekker vanligvis 10 timer psykologbehandling. Storebrand, Tryg Vesta, If, Gjensidige, Sparebanken 1, Vertikal og IHI Bupa har slike forsikringer.

Betaler man behandlingen selv vil man kunne få særavdrag på selvangivelsen dersom den samlede summen overstiger kr 9200 (se skatteloven §6-83).

© 2016 | Psykologer i oslo